O Škole v ráji a našich dobrolnících v časopise

19.září 2018

Článek o dobrovolnictví v Indonésii s naší nadací Škola v ráji právě vyšel v novém čísle univerzitních novin Zemědělské univerzity.

O tom, jaké měly bývalé dobrovolkyně zážitky, co jim pobyt dal a naučil si můžete přečíst zde:

Lombok aneb celá Indonésie na malém ostrově

Kdokoliv se nás zeptal, jaké to na Lomboku bylo, odpovídaly jsme jedním slovem – neuvěřitelné. Od začátku jsme pociťovaly, že to je absolutně jiný svět, plný mnoha kontrastů. Je to ostrov mnoha krás, ale i spousty nedostatků. Vedle nádherných pláží, rýžových teras a skvělého exotického ovoce, musí návštěvník počítat také s velkou mírou chudoby a poházenými odpadky na každém rohu. V mnoha ohledech má člověk pocit, že se vrátil o několik desetiletí zpět…

Naše stáže se konaly v malé vesnici Panda Indah, na „Lkp. English Rinjani Institute“, kde jsme učily tři skupiny studentů. První skupinu tvořili dospělí studenti, které jsme připravovaly na budoucí práci v hotelu nebo restauraci, mohly jsme tedy aplikovat i znalosti z andragogiky a kariérového poradenství, získané během studia na IVP. Další dvě skupiny tvořili studenti ze sociálně znevýhodněných rodin ve věku 15 – 20 let, zde jsme působily jako lektorky anglické gramatiky a konverzace, ale rovněž poskytovaly studijní poradenství. V mnoha případech jsme využívaly postupy získané během studia předmětů sociální pedagogika a psychologie výchovy a vzdělávání. V praxi jsme se utvrdily v tom, že je dobré poskytnout pomoc těm, kteří ji nejenom potřebují, ale i chtějí.

Domníváme se, že jsme naší prací usnadnily dětem z malé vesničky na Lomboku (Indonésie) cestu ke vzdělání, které jim umožní ovlivnit svou budoucnost. Daly jsme jim šanci volby formou vzdělání. Indonéský vzdělávací systém je naprosto odlišný od českého, ale stejně jako u nás je povinná školní docházka v Indonésii devítiletá. Indonéská vláda do vzdělání investuje 20 % svého rozpočtu. Úroveň vzdělávání bohužel za světovými školami stále pokulhává. Je to dáno také tím, že od patnácti let školu dále navštěvuje pouze přibližně 51 % mladistvých. Mentalita Indonésanů je velmi odlišná od té naší, proto jsme výuku často realizovaly za nestandardních podmínek, díky tomu došlo k posílení naší flexibility a osvojení umění improvizovat. Jedním z důvodů bylo také to, že polovinu našeho pobytu probíhal Ramadán, a protože 75 % obyvatel Lomboku tvoří muslimové, byli všichni díky půstu unavení a hůře se s nimi pracovalo.

Jak už název článku naznačuje, Lombok je celá Indonésie na malém ostrově. Na severu ostrova najdete rýžové terasy, dech beroucí vodopády v oblasti Senaru a na jihu zase nádherné písčité pláže a palmy s čerstvými kokosy. Tato letní praxe měla vysoký dopad na rozvoj našich pedagogických, didaktických, poradenských a komunikačních dovedností v anglickém jazyce, ale přinesla nám i nové sociální dovednosti včetně tolerance k rozdílné kultuře.

Pobyt na Lomboku nám v mnoha ohledech změnil pohled na svět, a i když cílem stáže bylo učit indonéské děti, myslíme si, že nejvíc jsme se toho naučily my samy – byl to zatím nejintenzivnější zážitek a největší zkušenost v našem životě.

PŘIDEJ SE K NÁM

Líbí se vám tento kurz a chtěli byste se přihlásit jako dobrovolníci? Nebo nám přispějete na náš provoz.

NAPIŠ NÁM